Best Western Plus Khan Hotel

Kazim Ozalp Cad. No.55 Antalya, 55
Antalya, 07040 TR